Bảo trì các giao dịch để chuyển đổi ITAMCUBE sang FNCY

Theo thông báo mới nhất từ đội ngũ CUBE, dự án này sẽ thực hiện chuyển đổi từ CUBE (ITAMCUBE) sang FNCY (FNCY). Toàn bộ token ITAMCUBE đang lưu hành sẽ được chuyển đổi thành token FNCY theo tỷ lệ 1:1 (1 ITAMCUBE = 1 FNCY).

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi này, ONUS sẽ đóng các tính năng đối với tài sản ITAMCUBE. Cụ thể:

  • 12h30 ngày 19/11: Đóng Giao dịch On-chain. 
  • 16h00 ngày 20/11: Đóng Quy đổi, Giao dịch Off-chain, Giao dịch P2P và Credit Line.

Toàn bộ tính năng đối với tài sản FNCY dự kiến sẽ được mở lại khi quá trình chuyển đổi hoàn tất. ONUS sẽ có thông báo cụ thể. 

Về CUBE và token ITAMCUBE

ITAM Games là nền tảng blockchain ra đời nhằm hỗ trợ các nhà phát triển game blockchain. Hệ sinh thái ITAM Games cung cấp phương thức và công cụ cho phép các trò chơi dễ dàng được tích hợp với công nghệ blockchain. ITAM Games phát triển một nền tảng sử dụng công nghệ blockchain để cung cấp quyền sở hữu thực sự đối với tài sản kỹ thuật số cho người dùng. Nền tảng này bao gồm một cửa hàng (ITAM Store) mà ở đó, người dùng có thể truy cập và tìm kiếm tất cả các thông tin về các game mobile được đăng ký trên ITAM Store và thực hiện giao dịch các tài sản điện tử trên nền tảng.

ITAMCUBE (trước đây là ITAM) là token hoạt động trong nền tảng ITAM Games với các mục đích sử dụng như sau:

  • Trao đổi, mua bán trong ITAM Store và các ITAM NFT.
  • Trả phí cho các loại dịch vụ mà ITAM cung cấp.
  • Làm trung gian cho các hoạt động giao dịch khác (leasing, staking, v.v).