Bảo trì các giao dịch để chuyển đổi RAMP sang LEVER

Theo thông báo mới nhất từ đội ngũ RAMP, dự án này sẽ thực hiện tái định danh dự án từ RAMP (RAMP) sang LeverFi (LEVER). Toàn bộ token RAMP đang lưu hành sẽ được chuyển đổi thành token LEVER theo tỷ lệ 1:35 (1 RAMP = 35 LEVER).

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi này, ONUS đã tạm dừng toàn bộ các tính năng đối với tài sản RAMP, bao gồm: Giao dịch Off-chain, Giao dịch On-chain và Quy đổi.

Thời gian bảo trì: Đến 11h00 ngày 13/07/2022.

Toàn bộ tính năng đối với tài sản LEVER dự kiến sẽ được mở lại vào 11h00 ngày 13/07/2022 khi quá trình chuyển đổi hoàn tất. ONUS sẽ có thông báo cụ thể. 

Về RAMP và token RAMP

RAMP là một giao thức phi tập trung cho phép các nhà đầu tư sử dụng non-ERC20 token ngay trên chính nền tảng Ethereum. Mục tiêu của RAMP là trở thành cầu nối giữa các nền tảng bên ngoài và bên trong mạng lưới Ethereum thông qua stablecoin của RAMP là rUSD. RAMP cũng cho phép người dùng gửi token ERC20 vào các nhóm thanh khoản để mint ra eUSD. RAMP là token tiện ích của hệ sinh thái RAMP, vận hành trên nền tảng Ethereum theo tiêu chuẩn ERC20 và được sử dụng để làm tài sản thế chấp, stake tăng hiệu suất Farming, làm phần thưởng cho các Farmer trong hệ sinh thái,….