Bảo trì các giao dịch để chuyển đổi VIDT Datalink sang VIDT DAO

Theo thông báo mới nhất từ Binance, nơi ONUS lấy thanh khoản cho VIDT Datalink (VIDT): VIDT Datalink sẽ thực hiện chuyển đổi sang VIDT DAO. Chỉ đổi tên dự án, không đổi ký hiệu token. 

Sau khi chuyển đổi, toàn bộ token VIDT Datalink đang lưu hành sẽ được chuyển đổi thành token VIDT DAO theo tỷ lệ 1:10 (1 VIDT Datalink = 10 VIDT DAO).

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi này, ONUS đã tạm dừng toàn bộ các tính năng đối với tài sản VIDT Datalink, bao gồm: Giao dịch Off-chain, Quy đổi.

Thời gian bảo trì: Đến 15h00 ngày 09/11/2022.

Sau thời gian bảo trì:

  • Toàn bộ số lượng VIDT người dùng sở hữu trước thời điểm 10h00 ngày 31/10/2022 sẽ được chuyển đổi sang token VIDT mới theo tỷ lệ 1:10 (Nhận thêm VIDT để đạt đủ số lượng 10 lần).
  • Các tính năng đối với tài sản VIDT sẽ được mở lại sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất. 

*Cập nhật: ONUS đã hoàn tất quá trình chuyển đổi VIDT. Người dùng có thể tiếp tục thực hiện các tính năng đối với tài sản này.

Về VIDT Datalink và token VIDT

VIDT Datalink là một nền tảng xác thực dữ liệu dựa trên công nghệ blockchain cung cấp giải pháp bảo vệ dữ liệu kỹ thuật số cho các tổ chức, doanh nghiệp nhằm mục đích chống lại các hình thức gian lận, lừa đảo đối với dữ liệu của họ. VIDT Datalink là nhà cung cấp API có thể tích hợp liền mạch các dịch vụ xác thực blockchain vào bất kỳ hệ thống hoặc nền tảng nào khác. Ngoài ra VIDT Datalink cũng cung cấp dịch vụ chạy các node trình xác thực, công nghệ NFT hóa dữ liệu và nhiều dịch vụ khác. Hiện nay, các tổ chức lớn như IBM, Nyenrod và AmSpec đang tích hợp sử dụng công nghệ VIDT Datalink để bảo mật và xác nhận các tài liệu kỹ thuật số như hóa đơn, văn bằng, chứng chỉ và dữ liệu cảm biến. 

VIDT là token tiện ích hoạt động chính thức trong hệ sinh thái VIDT Datalink, vận hành trên nền tảng Ethereum theo tiêu chuẩn ERC20 và đóng vai trò quan trọng trong việc xác thực của VIDT blockchain. Mỗi khi một tổ chức muốn xác thực một tệp dữ liệu, một giao dịch VIDT sẽ được thực hiện để ghi lại tất cả những thông tin cần thiết lên blockchain (vị trí xác nhận, danh tính, dấu thời gian), từ đó, cung cấp thông tin xác thực tệp đó.