Bảo trì các giao dịch để hợp nhất NU và KEEP

Theo kế hoạch, 02 dự án NuCypher và Keep Network sẽ hợp nhất token NU và KEEP thành Threshold Network token (T) theo tỷ lệ: 1 NU = 3.26 T và 1 KEEP = 4.78 T. 

Để hỗ trợ quá trình hợp nhất, bắt đầu từ 10h00 ngày 16/02/2022, ONUS sẽ bảo trì toàn bộ các tính năng đối với 02 tài sản NU và KEEP, bao gồm: Giao dịch Off-chain và Quy đổi. Trong thời gian bảo trì, bạn sẽ tạm thời không thể giao dịch 02 tài sản này.

Thời gian bảo trì dự kiến kéo dài trong 10 ngày. Sau khi bảo trì, toàn bộ số dư NU và KEEP của bạn trên ứng dụng sẽ tự động được chuyển đổi thành Threshold Network token (T) theo tỷ lệ nói trên. ONUS sẽ có thông báo mở lại toàn bộ tính năng đối với tài sản T ngay sau khi quá trình hợp nhất hoàn tất. 

Smart Contract mới của T token: 0xCdF7028ceAB81fA0C6971208e83fa7872994beE5.