Bảo trì để chuyển đổi LUNA sang LUNC và USTC

Theo thông báo mới nhất từ đội ngũ dự án, Terra sẽ thực hiện tái định danh thành Terra Classic, đồng thời chuyển đổi token LUNA thành LUNC, chuyển đổi UST thành USTC.

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi này, ONUS tạm dừng toàn bộ các tính năng đối với tài sản LUNA và UST, bao gồm: Giao dịch Off-chain, Giao dịch On-chain, Quy đổi.

Thời gian bảo trì: Bắt đầu từ 21h45 ngày 26/05/2022

Các hoạt động niêm yết, airdrop và mở các tính năng đối với LUNC và USTC sẽ theo sát kế hoạch của Binance – nơi ONUS lấy thanh khoản giao dịch cho 02 tài sản này. ONUS sẽ có thông báo cụ thể trong thời gian sớm nhất.

Xem thông báo chính thức của Binance tại đây.