Bảo trì giao dịch BZRX 

Theo kế hoạch tái định vị sản phẩm của bZx Protocol, token BZRX của nền tảng này sẽ được hoán đổi và định danh lại thành token OokiDAO (OOKI). Số lượng BZRX đang lưu thông sẽ được chuyển đổi thành OOKI theo tỉ lệ 1:10 (1 BZRX = 10 OOKI). 

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi này, ONUS sẽ tạm dừng toàn bộ giao dịch đối với tài sản BZRX từ 11h00 ngày 20/12/2021 đến 11h00 ngày 24/12/2021.

Trong thời gian này, khách hàng không thể thực hiện các lệnh nạp/rút On-chain BZRX, cũng như không thể thực hiện các giao dịch mua bán qua tính năng Quy đổi, P2P Trading hay các tính năng khác đối với BZRX. Toàn bộ tính năng dành cho tài sản BZRX sẽ được mở lại vào ngày 24/12/2021.