Bảo trì giao dịch các cặp quy đổi theo thanh khoản KuCoin

Kính gửi Quý khách hàng,

Do sàn KuCoin đang gặp lỗi (nơi ONUS lấy thanh khoản giao dịch cho một số token), ONUS sẽ tạm dừng tính năng Quy đổi đối với các tài sản lấy thanh khoản từ sàn này.

Thời gian bảo trì: Bắt đầu từ 9h00 ngày 05/07/2022.

Bảo trì dự kiến hoàn tất sau 72h. ONUS sẽ có thông báo cụ thể.

Trong thời gian này, người dùng vẫn có thể thực hiện giao dịch với các tài sản khác đang được hỗ trợ trên ứng dụng ONUS.

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS.

Phụ lục: Danh sách các token bảo trì 

KAI, DPET, KCS, FEAR, TEL, BEPRO, KOK, VRA, KDA, BLOK, CRO, DREAMS, CWAR, SHILL, QRDO, FLUX, VR, NUM, SOUL, RMRK, NAKA, HERO, RFOX, KIN, GODS, HTR, WILD, TOWER, NTVRK, H3RO3S, UFO, FALCONS, MNET, GLM, MJT, SOS, ERTHA, GARI, ROAR, RACEFI, CLH, SURV, FRR, WHALE, GGG, ADS, CWEB, FCON, MTS, REVU, HBB, CTC, LOVE, PLGR, LOOKS, BNC, JAM, LBP, XCN, KLV, INDI, TITAN, UPO, RPC, NFT, EPIK, KONO, VEMP, NHCT, SLCL, HOTCROSS, H2O, GST, ARNM, FRA, ZBC, XCUR, WOOP, NYM, PSTAKE, SPA, SYNR, MV, XDEFI, XWG, HAWK, PRQ, SWFTC, BRWL, PLATO, TAUM, AURORA, MOOV, POSI, COOHA, EPK, PLD, PSL, PKF, OVR, BRISE, DG, ONSTON, WMT, BOSON, PLY, FSN, OOE, AKT, GMM, RACA, ITAMCUBE, CEEK, SIN, ALEPH, AUSD, BFC, DFA, KYL, KARA, FCD, USDD, SFUND, CELT, MLS, VLX, AFK, TLOS, STORE, SRBS, RBS, CUSD, EVER, ROUTE, IHC