Bảo trì giao dịch với Amazon (AMZN) để chuyển đổi

**Cập nhật: Tính năng Quy đổi đối với AMZN đã được mở lại. Mọi người đã có thể giao dịch. 

Theo kế hoạch của Amazon, và căn cứ thông báo mới nhất từ sàn giao dịch FTX – nơi ONUS lấy thanh khoản cho các cổ phiếu tokenized, Amazon (AMZN) sẽ thực hiện phân tách token (token split) và chuyển đổi sang token AMZN mới theo tỷ lệ 20:1.

Để hỗ trợ việc phân tách này, ONUS tạm dừng toàn bộ các tính năng đối với tài sản AMZN, bao gồm: Giao dịch Off-chain, Quy đổi và Credit Line.

Cụ thể, sau thời gian bảo trì, toàn bộ số lượng AMZN lưu hành trước thời điểm 04h00 ngày 06/06/2022 sẽ được chuyển đổi sang token AMZN mới theo tỷ lệ 20:1 (1 AMZN cũ = 20 AMZN mới). Theo đó, người dùng sở hữu AMZN sẽ được nhận thêm token để đạt đủ số lượng 20 lần. 

Thời gian bảo trì: Từ 13h00 ngày 06/06/2022 

Toàn bộ tính năng đối với tài sản AMZN dự kiến sẽ được mở lại sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất. ONUS sẽ có thông báo cụ thể. 

Giới thiệu về tokenized stock

Hiện nay ONUS đang niêm yết các tokenized stock – là những cổ phiếu được giao dịch trên các sàn giao dịch truyền thống, đồng thời là những cổ phiếu được token hoá và niêm yết trên sàn FTX. Các token này được hỗ trợ bởi các cổ phiếu chứng khoán được CM-Equity giám sát, và chúng có thể được mua lại bằng CM-Equity nếu muốn.

ONUS đóng vai trò là nền tảng hỗ trợ chuyển lệnh mua/bán của người dùng đến sàn giao dịch FTX.