Bảo trì giao dịch với Run Together (RUN) để chuyển đổi

Theo kế hoạch từ đội ngũ Run Together, dự án này sẽ thực hiện chuyển đổi Smart Contract cho token RUN và nâng cấp mô hình kinh doanh. Toàn bộ token RUN đang lưu hành sẽ được chuyển đổi sang token RUN với Smart Contract mới theo tỷ lệ 1:1 (1 RUN cũ = 1 RUN mới).

Để hỗ trợ cho kế hoạch này, ONUS sẽ tạm đóng các tính năng sau với tài sản RUN, bao gồm: Quy đổi và Giao dịch On-chain.

Thời gian bắt đầu bảo trì: Từ 20h00 ngày 28/07/2022

Tính năng Quy đổi và Giao dịch On-chain sẽ được mở lại ngay khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, dự kiến vào 21:00 ngày 08/08/2022.

Về Run Together và token RUN

Run Together là một ứng dụng Web3 được xây dựng trên hệ sinh thái BSC, lấy cảm hứng từ việc đi bộ hàng ngày của mọi người. Run Together hứa hẹn sẽ là ứng dụng đầu tiên áp dụng mô hình kết hợp giữa Move to Earn, Social và Metaverse. Bằng cách tặng thưởng token cho những người tham gia chạy, Run Together hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng chạy bộ lớn, truyền cảm hứng về một tinh thần cùng nhau cải thiện sức khỏe. RUN là in-game token hoạt động trong nền tảng Run Together, được sử dụng để mua giày và phụ kiện trên Marketplace, nâng cấp giày và phụ kiện, sửa giày,…