Bảo trì giao dịch với Tesla (TSLA) để chuyển đổi

Căn cứ thông báo mới nhất từ sàn giao dịch FTX – nơi ONUS lấy thanh khoản cho các cổ phiếu tokenized, token Tesla (TSLA) sẽ thực hiện phân tách token (token split) và chuyển đổi sang token TSLA mới theo tỷ lệ 3:1 (1 TSLA cũ = 3 TSLA mới).

Để hỗ trợ việc phân tách này, ONUS tạm dừng toàn bộ các tính năng đối với tài sản TSLA, bao gồm: Giao dịch Off-chain, Quy đổi.

Thời gian bảo trì: Từ 15h00 ngày 25/08/2022 

Sau thời gian bảo trì:

  • Toàn bộ số lượng TSLA người dùng sở hữu trước thời điểm 13h00 ngày 25/08/2022 sẽ được chuyển đổi sang token TSLA mới theo tỷ lệ 3:1 (Nhận thêm TSLA để đạt đủ số lượng 3 lần)
  • Những khách hàng mua TSLA sau thời điểm 13h00 ngày 25/08/2022 sẽ được giữ nguyên số lượng token đã mua. 
  • Các tính năng đối với tài sản TSLA sẽ được mở lại sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất. 

Giới thiệu về tokenized stock

Hiện nay ONUS đang niêm yết các tokenized stock – là những cổ phiếu được giao dịch trên các sàn giao dịch truyền thống, đồng thời là những cổ phiếu được token hoá và niêm yết trên sàn FTX. Các token này được hỗ trợ bởi các cổ phiếu chứng khoán được CM-Equity giám sát, và chúng có thể được mua lại bằng CM-Equity nếu muốn.

ONUS đóng vai trò là nền tảng hỗ trợ chuyển lệnh mua/bán của người dùng đến sàn giao dịch FTX.