Bảo trì gửi On-chain ITAM để chuyển đổi sang ITAM CUBE

Theo kế hoạch tái định vị thương hiệu của ITAM Games, dự án này sẽ thực hiện chuyển đổi từ token ITAM sang token ITAM CUBE theo tỷ lệ 1:1. 

Để thực hiện quá trình này, ONUS sẽ tạm đóng giao dịch gửi On-chain đối với ITAM bắt đầu từ 10h30 hôm nay 07/01/2022. Các tính năng khác đối với token ITAM vẫn hoạt động bình thường. Giao dịch gửi On-chain sẽ được mở lại ngay khi quá trình chuyển đổi hoàn tất. 

Về ITAM Games và token ITAM

ITAM Games là nền tảng blockchain ra đời nhằm hỗ trợ các nhà phát triển game blockchain. Hệ sinh thái ITAM Games cung cấp phương thức và công cụ cho phép các trò chơi dễ dàng được tích hợp với công nghệ blockchain. ITAM là token hoạt động trong nền tảng ITAM Games, được sử dụng để trao đổi, mua bán trong ITAM Store và các ITAM NFT; trả phí cho các loại dịch vụ mà ITAM cung cấp; làm trung gian cho các hoạt động giao dịch khác (leasing, staking, v.v).