Basic Guide 13: Giao dịch P2P

Bên cạnh việc giao dịch các tài sản số thông qua tính năng Quy Đổi, bạn còn có thể mua, bán qua tính năng Giao dịch P2P (peer-to-peer).

Giao dịch P2P là tính năng cho phép bạn đặt lệnh mua, bán tài sản số với Số lượngTỷ giá mong muốn mà không bị phụ thuộc vào giá thị trường. Đồng thời, bạn cũng có thể lựa chọn khớp các lệnh đặt sẵn của người dùng khác. 

Ví dụ, bạn đang sở hữu 1000 ONUS. Bạn muốn bán ONUS ở mức giá 18,000 VNDC, tuy nhiên giá thị trường hiện đang ở mức 16,000 VNDC. Thay vì theo dõi thị trường liên tục và chờ đợi mức giá mục tiêu, bạn có thể Tạo đơn hàng P2P để bán 1000 ONUS ở giá 18,000 VNDC. Đơn hàng sẽ hiển thị trong danh mục P2P của ONUS token. Bạn sẽ nhận được thông báo từ hệ thống khi người dùng khác khớp lệnh đơn hàng của bạn. 

Hướng dẫn tạo đơn hàng P2P

Hướng dẫn khớp lệnh của người dùng khác

Người dùng nạp từ 100 ONUS vào ONUS Shares sẽ được miễn phí khi tạo đơn mua/bán P2P và áp dụng phí theo biểu phí khi khớp lệnh P2P do người khác đặt lệnh. Xem ngay Biểu phí giao dịch.