Bổ sung công cụ giúp giới thiệu người mới qua Link tải App

Nhằm giúp người dùng và đối tác dễ dàng giới thiệu bạn bè mới sử dụng ONUS, đội ngũ đã phát triển các công cụ như Link giới thiệu, Mã giới thiệu,… Các phương thức này có đặc điểm khác nhau, phù hợp với chiến lược của mỗi người và dễ dàng thống kê để đảm bảo quyền lợi cho người giới thiệu

Để người dùng và đối tác có những lựa chọn đa dạng hơn, bắt đầu từ hôm nay 24/09/2022, ONUS bổ sung thêm phương thức giới thiệu người dùng mới: Chia sẻ link tải App có gắn mã cá nhân của mỗi người

Hướng dẫn sử dụng

B1: Truy cập Cài đặt >> Giới thiệu >> Lấy mã giới thiệu. 

B2: Sao chép link tải app có gắn mã của bạn.

B3: Gửi link này cho bạn bè mới. Nếu người bạn mới nhấn vào link, tải ứng dụng và đăng ký, bạn sẽ được ghi nhận là Người giới thiệu trực tiếp của người bạn mới này.

03 cách giới thiệu bạn bè

Như vậy, từ nay mọi người có thể lựa chọn giới thiệu người dùng mới sử dụng ONUS thông qua 03 cách sau đây:

Cách 1 (Mới): Chia sẻ Link tải app có gắn mã của bạn (có dạng https://onus.page.link/xxxxxxxxxxxxxxxxx).

Cách 2: Chia sẻ đường dẫn đăng ký đăng ký tài khoản (có dạng ​​https://signup.goonus.io/6xxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

Cách 3: Sao chép Mã giới thiệu. Người dùng mới cần tải app, đăng ký tài khoản và nhập mã giới thiệu ngay tại thời điểm đăng ký (Không thể nhập mã sau khi đăng ký tài khoản).

Xem chính sách thưởng cho người giới thiệu tại đây.