Kiểu chữ thương hiệu

HomeKiểu chữ thương hiệu

Kiểu chữ

Kiểu chữ nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu và tông giọng thương hiệu. Để giúp đảm bảo tất cả các thông tin liên lạc đều nhất quán, Onus sử dụng một nhóm các kiểu chữ đã được chọn lọc cẩn thận cho mọi trường hợp.

Các phiên bản typeface

Hàng ngày thương hiệu giao tiếp với khách hàng qua rất nhiều kênh truyền thông khác nhau. Ngôn ngữ là một phần không thể thiếu trong từng tài liệu truyền thông ấy. Tuy nhiên, mỗi một kiểu chữ lại mang đến một cảm giác riêng cho người đọc. Vì thế, font chữ thương hiệu này được lựa chọn thể thể hiện các nét tính cách của thương hiệu và yêu cầu được sử dụng nhất quán trong mọi tài liệu truyền thông nội bộ và với bên ngoài của Onus.

Kiểu chữ cho truyền thông

Hàng ngày thương hiệu giao tiếp với khách hàng qua rất nhiều kênh truyền thông khác nhau. Ngôn ngữ là một phần không thể thiếu trong từng tài liệu truyền thông ấy. Tuy nhiên, mỗi một kiểu chữ lại mang đến một cảm giác riêng cho người đọc. Vì thế, font chữ thương hiệu này được lựa chọn thể thể hiện các nét tính cách của thương hiệu và yêu cầu được sử dụng nhất quán trong mọi tài liệu truyền thông nội bộ và với bên ngoài của Onus.