Các loại phí khi giao dịch NAO Futures

Hiện tại, người dùng khi giao dịch NAO Futures cần chú ý tới 3 loại phí, bao gồm: Phí giao dịch, Phí bảo hiểm thanh lý và Phí duy trì lệnh. Bài viết này sẽ giúp người dùng hiểu rõ hơn về mức phí cũng như cách áp dụng của từng loại phí trên NAO Futures. 

Phí giao dịch

Phí giao dịch là loại phí người dùng cần trả khi thực hiện mở lệnh và đóng lệnh giao dịch Futures. Hiện tại, NAO Futures đang áp dụng mức phí giao dịch là 0.06%, tính mặc định bằng đơn vị VNDC.

Phí giao dịch NAO Futures sẽ được tính theo công thức sau:

  • Phí mở = (Khối lượng tài sản x Giá mở lệnh) x 0.06%
  • Phí đóng = (Khối lượng tài sản x Giá đóng lệnh) x 0.06%

Ví dụ: Bạn mua 0.003 BTC với giá mở lệnh là 700,000,000 VNDC và chốt lời ở mức giá 710,000,000 VNDC.

  • Phí mở = (0.003 x 700,000,000) x 0.06% = 1,260 VNDC
  • Phí đóng = (0.003 x 710,000,000) x 0.06% = 1,278 VNDC

Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn trả phí bằng NAO, ONUS hoặc NAMI để được chiết khấu Phí giao dịch. Cụ thể:

  • Trả phí bằng NAO: Giảm 40% (Phí 0.06% giảm còn 0.036%)
  • Trả phí bằng ONUS hoặc NAMI: Giảm 25% (Phí 0.06% giảm còn 0.045%)

Phí thanh lý

Phí thanh lý (hay Phí bảo hiểm thanh lý) là loại phí được tính trên Khối lượng giao dịch (bằng Kỹ quỹ nhân với Đòn bẩy) và được sử dụng là nguồn thu chính cho quỹ bảo hiểm thanh lý Futures. Quỹ nhằm mục đích bù đắp phần số dư âm trong ví Futures của người dùng khi có các lệnh bị thanh lý vượt quá khả năng chi trả. Tất cả các sàn giao dịch cung cấp sản phẩm Futures đều áp dụng phí thanh lý với các lệnh bị thanh lý. 

Phí thanh lý của NAO Futures được tính cố định ở mức 1% trên Khối lượng giao dịch, và trừ trực tiếp vào số dư ví Futures của người dùng. 

Ví dụ: Bạn đặt lệnh Mua/Long BTC với tổng Khối lượng giao dịch là 2,000,000 VNDC. Nếu lệnh đóng và khoản ký quỹ bị thanh lý, bạn sẽ bị trừ thêm 2,000,000 x 1% = 20,000 VNDC tiền Phí thanh lý.

So sánh Phí thanh lý của NAO Futures với các sàn giao dịch phổ biến

ONUS Futures

Binance Futures

FTX

Phí thanh lý

1%

0.5% - 2.5%

Từ 1.5% trở lên

Đặc điểm

Cố định cho tất cả các cặp giao dịch

Thay đổi theo cặp giao dịch

Thay đổi theo cặp giao dịch

Làm sao để tránh phải trả Phí thanh lý?

Bạn hoàn toàn có thể tránh được việc bị thanh lý lệnh và chịu phí thanh lý qua 2 tính năng sau trên NAO Futures:

  • Cài đặt điểm Cắt lỗ (SL): Với các lệnh giao dịch có đòn bẩy cao (x20 trở lên), NAO Futures đã tự động đề xuất điểm SL cho người dùng để tránh việc bị thanh lý lệnh. Bạn cũng có thể điều chỉnh điểm SL theo ý muốn ở mức giá trước Giá thanh lý để tránh rủi ro thanh lý tài sản. 
  • Điều chỉnh Ký quỹ: Bạn có thể thêm Ký quỹ cho từng lệnh đang mở để nới rộng ngưỡng thanh lý, tạo thêm cơ hội duy trì lệnh và điều chỉnh điểm Cắt lỗ (SL) để tránh bị thanh lý tài sản. 

Phí funding

Funding Rate là các khoản thanh toán định kỳ được thực hiện cho các nhà giao dịch Futures theo vị thế Long hoặc Short, được tính toán dựa trên sự chênh lệch giữa giá hợp đồng vĩnh viễn (Futures) và giá giao ngay (Spot).

Khi Funding Rate có giá trị dương, những người giao dịch lệnh Long trong một hợp đồng vĩnh viễn sẽ trả một khoản phí “tài trợ” cho những người giao dịch ở phía ngược lại (lệnh Short). Ngược lại, khi Funding Rate âm, các nhà giao dịch bán khống (lệnh Short) theo hợp đồng vĩnh viễn sẽ trả một khoản phí tài trợ cho các nhà giao dịch theo lệnh Long.

Funding Rate được tính theo công thức sau:

Funding Rates = Khối lượng vị thế x Tỷ lệ Funding Rates

(Trong đó Khối lượng vị thế = Giá thị trường x Số lượng tài sản giao dịch)

Người dùng chỉ nhận được hoặc phải chịu phí Funding Rate theo cả hai hướng nếu có các vị thế mở tại thời điểm chi trả funding được chỉ định trước. Nếu người dùng không có vị thế đang mở trong thời gian này hoặc đóng vị thế của mình trước thời gian funding, người dùng sẽ không phải trả cũng như nhận được bất kỳ khoản funding nào.

Tìm hiểu thêm về cơ chế Funding Rate trên Nao Futures tại đây.