Cập nhật chính sách cho tài khoản VIP và Đối tác kinh doanh

Tiếp thu những góp ý từ cộng đồng, ONUS sẽ bổ sung một số điều khoản nhằm gia tăng quyền lợi cho tài khoản VIP và Đối tác kinh doanh. Đây cũng là những cập nhật quan trọng giúp ONUS phát triển mạng lưới Đối tác cả về số lượng và chất lượng. 

(Áp dụng chính thức vào 12h00 ngày 19/1/2022)

1. Giảm yêu cầu ký quỹ cho Cộng tác viên

Khách hàng khi muốn nâng cấp trở thành Đối tác kinh doanh sẽ cần ký quỹ một số lượng ONUS token theo từng cấp độ. Do thực tế giá ONUS tăng trưởng mạnh khiến giá trị khoản ký quỹ tăng dần theo thời gian, ONUS sẽ điều chỉnh lại yêu cầu này dành cho các đối tác kinh doanh mới. Khách hàng muốn nâng cấp lên Cộng tác viên chỉ cần ký quỹ 500 ONUS, thay vì 1000 ONUS như chính sách cũ (chỉ áp dụng cho các đăng ký đối tác mới).

2. Quyền lợi từ ONUS Shares

Số lượng ONUS Lock của đối tác và thành viên VIP sẽ được hưởng toàn bộ quyền lợi tương đương với thành viên tham gia ONUS Shares: Nhận thưởng hàng ngày theo tỷ lệ 1 ONUS nhận 4 VNDC, nhận chia sẻ lợi nhuận từ phí giao dịch mỗi ngày, cùng các đặc quyền khác. 

Lưu ý: Đối tác và người dùng VIP cần tham gia ONUS Shares với tối thiểu 100 ONUS để kích hoạt phần thưởng cho số lượng ONUS đang ký quỹ.

3. Tặng hoa hồng khi giới thiệu Đối tác mới

Khi một người dùng thực hiện nâng cấp trở thành Đối tác kinh doanh, các đối tác liên kết sẽ được nhận phần thưởng từ quỹ phát triển đối tác của ONUS. Cụ thể:

  • Trực tiếp: 2% số lượng ONUS ký quỹ.
  • Partner: 0.25% số lượng ONUS ký quỹ.
  • Regional Partner: 0.25% số lượng ONUS ký quỹ.
  • Country Partner: 0.25% số lượng ONUS ký quỹ.

4. Thu phí 2.75% trong mỗi lần hạ đối tác

Bắt đầu từ 12h00 ngày 19/01/2022, ONUS sẽ thực hiện thu phí khi khách hàng gửi yêu cầu thực hiện hạ cấp đối tác. Mức phí là 2.75% lượng ONUS ký quỹ của cấp đối tác đó (2.75% lượng ONUS được mở khoá). Khoản phí này sẽ được sử dụng cho quỹ phát triển đối tác kinh doanh của ONUS. Người dùng nên lưu ý và cân nhắc kỹ khi thực hiện nâng cấp đối tác.