Cập nhật cơ chế tặng thưởng người giới thiệu

Để tối ưu hiệu quả kinh doanh, ONUS sẽ điều chỉnh cơ chế và mức phần thưởng khi người dùng và đối tác giới thiệu người dùng mới sử dụng ONUS.

Cụ thể, ONUS sẽ tạm dừng chương trình tặng thưởng 10,000 VNDC và 01 lượt mở token miễn phí cho người giới thiệu khi người được giới thiệu hoàn thành KYC cơ bản. 

Các mức thưởng khác vẫn sẽ được giữ nguyên. Khi giới thiệu một người dùng mới, bạn sẽ nhận:

  • 35,000 VNDC khi người được giới thiệu hoàn thành KYC nâng cao.
  • Ngoài ra, Đối tác cấp cao, đối tác cấp khu vực và đối tác cấp quốc gia sẽ nhận được thêm phần thưởng 5,000 VNDC (theo chính sách kinh doanh của ONUS).

Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ 17h00 ngày 28/06/2022.

Xem chi tiết Chính sách thưởng cho người giới thiệu tại đây.