Category: Announcements

Niêm yết TROY Token (TROY) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 18/01/2022, TROY Token (TROY) chính thức được niêm yết trên ứng dụng ONUS, cho phép người dùng thực hiện các tính năng...

Cập nhật chính sách cho tài khoản VIP và Đối tác kinh doanh

Tiếp thu những góp ý từ cộng đồng, ONUS sẽ bổ sung một số điều khoản nhằm gia tăng quyền lợi cho tài khoản...

Kế hoạch sau Voting đối với dự án Bitback (BBC)

Kính gửi cộng đồng ONUS, Vừa qua, dự án Bitback đã vượt qua vòng thẩm định ban đầu và vòng thẩm định cộng đồng thông...

Niêm yết VIDT Datalink Token (VIDT) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 17/01/2022, VIDT Datalink Token (VIDT) chính thức được niêm yết trên ứng dụng ONUS, cho phép người dùng thực hiện các tính...

Niêm yết BarnBridge Token (BOND) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 16/01/2022, BarnBridge Token (BOND) chính thức được niêm yết trên ứng dụng ONUS, cho phép người dùng thực hiện các tính năng...

Hoàn tất phân bổ, chính thức niêm yết Dot Arcade Token (ADT)

10h00 hôm nay 16/01/2022, ONUS đã đóng cổng đăng ký mua Launchpad đối với ADT và thực hiện phân bổ token tới toàn thể...