Category: Announcements

Niêm yết Seedify.fund Token (SFUND) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 21/05/2022, Seedify.fund Token (SFUND) đã chính thức được niêm yết trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi SFUND được niêm yết, bạn...

Niêm yết Atletico De Madrid Fan Token (ATM) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 21/05/2022, đội ngũ chính thức niêm yết Atletico De Madrid Fan Token (ATM) trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi ATM được...

Niêm yết AC Milan Fan Token (ACM) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 21/05/2022, đội ngũ chính thức niêm yết AC Milan Fan Token (ACM) trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi ACM được niêm...

Niêm yết FC Barcelona Fan Token (BAR) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 20/05/2022, đội ngũ chính thức niêm yết FC Barcelona Fan Token (BAR) trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi BAR được niêm...

ONUS Voting: Thẩm định dự án Hesman (HES)

Ngày 18/04 vừa qua, ONUS và Hesman đã công bố mối quan hệ hợp tác chiến lược với những điều khoản cụ thể, hướng...

Niêm yết Juventus Fan Token (JUV) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 20/05/2022, Juventus Fan Token (JUV) đã chính thức được niêm yết trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi JUV được niêm yết,...