Category: Announcements

Niêm yết FC Porto Fan Token (PORTO) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 20/05/2022, đội ngũ chính thức niêm yết FC Porto Fan Token (PORTO) trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi PORTO được niêm...

Niêm yết Lazio Fan Token (LAZIO) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 19/05/2022, đội ngũ chính thức niêm yết Lazio Fan Token (LAZIO) trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi LAZIO được niêm yết,...

Niêm yết Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 19/05/2022, Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) đã chính thức được niêm yết trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi PSG được niêm...

Niêm yết Santos FC Fan Token (SANTOS) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 19/05/2022, đội ngũ chính thức niêm yết Santos FC Fan Token (SANTOS) trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi SANTOS được niêm...

Niêm yết Decentralized USD (USDD) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 18/05/2022, đội ngũ chính thức niêm yết Decentralized USD (USDD) trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi USDD được niêm yết, bạn...

Niêm yết FreshCut Diamond Token (FCD) trên ứng dụng ONUS

Hôm nay 18/05/2022, FreshCut Diamond Token (FCD) đã chính thức được niêm yết trên ứng dụng ONUS. Ngay sau khi FCD được niêm yết,...