Category: ONUS Swap

Hướng dẫn tham gia Launchpad Nami Frame Futures (NAO) trên ONUS DeFi

Nami Frame Futures là sản phẩm giao dịch phái sinh được phối hợp triển khai bởi Nami và ONUS, đã đạt thành tích xuất...

ONUS DeFi Launchpad: Kế hoạch chào bán Nami Frame Futures (NAO)

Bắt đầu từ 20h00 ngày 29/06, NAO - token trung tâm của dự án Nami Frame Futures sẽ được chào bán IDO trên nền...

ONUS DeFi Launchpad: Hoàn tất phân bổ 12,500,000 Pyramid (PYRA)

14h00 hôm nay 10/06/2022, ONUS đã đóng cổng đăng ký mua PYRA trên ONUS DeFi Launchpad và thực hiện phân bổ token tới toàn...

ONUS DeFi Launchpad: Tìm hiểu dự án Pyramid (PYRA)

Ngày 09/06/2022, đội ngũ ONUS sẽ triển khai chương trình chào bán token PYRA thông qua nền tảng Launchpad trên ONUS DeFi. Để giúp...

Hướng dẫn tham gia Launchpad Pyramid (PYRA) trên ONUS DeFi

Pyramid (PYRA) là dự án Walk-to-Earn tiềm năng tiếp theo được triển khai IDO trên nền tảng ONUS DeFi, hứa hẹn trở thành tài...

ONUS DeFi Launchpad: Kế hoạch chào bán Pyramid (PYRA)

Nhằm giới thiệu tới cộng đồng một sản phẩm Move2Earn tiềm năng, ngày 09/06/2022, ONUS sẽ triển khai chương trình chào bán token PYRA...