Category: ONUS Swap

Tặng thưởng 50,000 ADT trên ONUS DeFi

Nhằm gia tăng quyền lợi cho những thành viên gắn bó với ONUS, ONUS triển khai chương trình Airdrop với tổng phần thưởng 50,000...

Hướng dẫn kết nối ví với ONUS DeFi

Hiện nay, ONUS DeFi đã có thể kết nối với ví RICE Wallet, Metamask, Trust Wallet, Binance Chain, SafePal,... và rất nhiều ví Phi...

ONUS DeFi: Mở MiniFarms cho RUN token

ONUS phối hợp với Run Together mở 02 MiniFarms cho phép người dùng nhận phần thưởng trả bằng RUN token. Các MiniFarms sẽ chính...

Thông báo: Chính thức ra mắt ONUS DeFi

Kính gửi cộng đồng ONUS,  Sau khoảng thời gian tập trung nghiên cứu và phát triển, chúng  tôi vui mừng thông báo, ONUS DeFi đã...

ONUS Swap là gì?

Thế giới đang đặt nhiều kỳ vọng rằng DeFi sẽ trở thành tương lại tất yếu của ngành tài chính, dựa trên sự dân...

Thông báo: Kế hoạch ra mắt ONUS DeFi

Kính gửi cộng đồng ONUS, Sau khoảng thời gian dài nghiên cứu và phát triển, ngày hôm nay, chúng tôi vui mừng thông báo kế...