Chính thức bổ sung USDT làm đồng tiền cơ sở

Dựa trên việc lắng nghe và tiếp thu góp ý từ cộng đồng, ngày hôm nay 01/11/2021, ONUS vui mừng thông báo: Bổ sung USDT làm đồng tiền cơ sở trên ứng dụng ONUS và mở cặp quy đổi sử dụng USDT.

Đồng tiền cơ sở USDT

Trước đây, để thuận lợi cho người dùng Việt Nam, ứng dụng ONUS sử dụng VNDC là đồng tiền cơ sở duy nhất. Tài sản của bạn được hiển thị bằng đơn vị VNDC, các giao dịch chủ yếu được thực hiện bằng đơn vị VNDC.

Hiện nay, để mở rộng trải nghiệm cho khách hàng, và để thân thiện hơn với người dùng quốc tế, ONUS chính thức bổ sung USDT làm đồng tiền cơ sở (base currency) trên ứng dụng!

Như vậy, người dùng có thêm lựa chọn hiển thị tài sản bằng USDT, áp dụng cho tất cả các tính năng trên ứng dụng ONUS. Đặc biệt, khi lựa chọn đồng tiền cơ sở là USDT, bạn có thể sử dụng tính năng Quy Đổi với USDT.

Quy Đổi bằng USDT

Khi lựa chọn USDT làm đồng tiền cơ sở, người dùng có thể sử dụng tính năng Quy Đổi để mua/bán các token bằng USDT. 

Cụ thể, người dùng có thể dùng USDT để quy đổi ra Bitcoin hoặc các tài sản số khác, và ngược lại, quy đổi từ các tài sản số khác ra USDT. Thông qua đó, giao dịch của bạn sẽ được giảm thiểu khoản chênh lệch tỷ giá VNDC/USDT.

Hướng dẫn

Trong mục cài đặt, chọn “Đồng tiền cơ sở”

Chọn USDT hoặc VNDC làm đồng tiền cơ sở.

Xác nhận thay đổi bằng Smart OTP.

Lưu ý:

Trong trường hợp không hiển thị các cập nhật này, bạn vui lòng cập nhật ứng dụng trên Appstore/CH Play, hoặc khởi động lại ứng dụng để trải nghiệm phiên bản mới.