Giảm 40% phí giao dịch FutureSwap với BTC và ETH

Nhằm tạo điều kiện và khuyến khích đông đảo người dùng hơn nữa trải nghiệm tính năng FutureSwap, Attlas và ONUS chính thức triển khai chương trình Giảm 40% phí giao dịch FutureSwap trên các cặp tài sản BTC và ETH.

Thông tin chi tiết:

  • Chính sách: Giảm 40% phí khi giao dịch FutureSwap và Futures Pro trên 4 cặp tài sản: BTC/VNDC, BTC/USDT, ETH/VNDC và ETH/USDT
  • Đối tượng: người dùng Attlas và ONUS
  • Thời gian: từ 10h sáng ngày 05/08/2022 đến hết ngày 31/08/2022

Hướng dẫn:

Người dùng không cần thực hiện thêm thao tác nào để nhận hoàn phí. Khi giao dịch các cặp nêu trên, người dùng vẫn chịu mức phí cố định là 0.05%. Sau đó, ứng dụng sẽ tự động gửi thông báo người dùng được hoàn 40% phí giao dịch kèm số tiền cụ thể.

Ví dụ người dùng giao dịch khối lượng 10 tỷ VNDC trên cặp BTC/VNDC → phí giao dịch được hoàn lại (trả bằng VNDC) = 10 tỷ x 0.05% x 40% = 2,000,000 VNDC

Người dùng có thể vào mục “Lịch sử giao dịch” để tra soát phần phí được hoàn lại.