Chương trình tặng thưởng 330,000 Ameta (APLUS)

Nhằm lan toả sản phẩm Ameta (APLUS) tới cộng đồng nhà đầu tư trước thềm Launchpad, ONUS sẽ phối hợp với Ameta thực hiện chương trình Airdrop: Tặng thưởng 330,000 Ameta (APLUS) cho người dùng, giá trị tương đương 90,000,000 VNDC (theo giá IDO). Cụ thể: 

  • Tặng 230,000 APLUS cho 10,000 người đầu tiên đăng nhập ứng dụng ONUS kể từ 14h00 ngày 05/10/2022, mỗi người 23 APLUS.
  • Tặng 100,000 APLUS cho 2,000 người đầu tiên tham gia Launchpad, mỗi người 50 APLUS. Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc đăng ký mua Launchpad. 

Lịch chào bán Ameta (APLUS) trên ứng dụng ONUS

Ameta (APLUS) sẽ được chào bán thông qua ONUS Launchpad theo lịch như sau:

  • Giai đoạn 1: Xác định quyền mua (20h00 ngày 06/10)
  • Giai đoạn 2: Đăng ký mua (20h00 ngày 06/10 – 16h00 ngày 07/10).
  • Giai đoạn 3: Phân bổ Token (16h00 ngày 07/10)
  • Giai đoạn 4: Nhận Token (22h30 ngày 07/10/2022)