Chương trình tặng thưởng 50,000 BIZVERSE (BIVE)

Nhằm lan tỏa sản phẩm Bizverse (BIVE) tới cộng đồng nhà đầu tư trước thềm Launchpad, ONUS sẽ phối hợp với Bizverse thực hiện chương trình Airdrop: Tặng thưởng 50,000 Bizverse (BIVE) cho người dùng, giá trị tương đương 98,000,000 VNDC (theo giá IDO). Cụ thể: 

  • Tặng 40,000 BIVE cho 20,000 người đầu tiên đăng nhập ứng dụng ONUS kể từ 15h00 ngày 10/10/2022, mỗi người 2 BIVE.
  • Tặng 10,000 BIVE cho 2,000 người đầu tiên tham gia Launchpad, mỗi người 5 BIVE. Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc đăng ký mua Launchpad. 

Lịch chào bán Bizverse (BIVE) trên ứng dụng ONUS

Bizverse (BIVE) sẽ được chào bán thông qua ONUS Launchpad theo lịch như sau:

  • Giai đoạn 1: Xác định quyền mua (15h00 ngày 12/10)
  • Giai đoạn 2: Đăng ký mua (15h00 ngày 12/10 – 12h00 ngày 13/10)
  • Giai đoạn 3: Phân bổ Token (15h00 ngày 13/10)
  • Giai đoạn 4: Nhận Token (15h00 ngày 13/10)

Xem kế hoạch mở bán chi tiết và hướng dẫn tham gia tại đây .