Cơ chế biểu quyết Pool Quản trị NAO và Đề xuất số 1

Như đã thông báo trong Whitepaper của dự án Nami Frame Futures (NAO), nhà đầu tư nắm giữ token NAO có thể tham gia Pool Quản trị để được chia sẻ doanh thu từ phí giao dịch và biểu quyết cho những thay đổi quan trọng từ dự án.

Hôm nay, ngày 23/07/2022, ONUS cùng Nami Foundation chính thức công bố Cơ chế biểu quyết cho Pool Quản trị NAO, đồng thời mở biểu quyết cho Đề xuất số 1 của dự án Nami Frame Futures.

Cơ chế biểu quyết

Cơ chế biểu quyết trong Pool Quản trị dự án Nami Frame Futures sẽ được áp dụng như sau: 

 • Mỗi đề xuất cần đạt trên 50% Tán thành mới được thông qua và thi hành. 
 • Mỗi người dùng có một lần biểu quyết duy nhất. Quyết định sẽ được bảo lưu cho tới khi thời gian biểu quyết kết thúc.
 • Tỷ lệ biểu quyết được dựa trên tỷ lệ NAO người dùng đóng góp trong Pool Quản trị.

Lưu ý: Số NAO người dùng nạp thêm vào Pool Quản trị sau khi biểu quyết sẽ tự động được cập nhật vào Tỷ lệ biểu quyết. 

Đề xuất số 1 dự án Nami Frame Futures

Để gia tăng nhu cầu sở hữu NAO tham gia Pool Quản trị và dùng token NAO làm phí giao dịch, dự án Nami Frame Futures đưa ra Đề xuất số 1: Tăng số lượng NAO tối thiểu tham gia Pool Quản trị.

 • Thời gian biểu quyết: Từ 15h00 ngày 23/07 đến 23h00 ngày 24/07.
 • Cụ thể đề xuất: Tăng mức tối thiểu tham gia Pool Quản trị từ 500 NAO lên 10,000 NAO.
 • Điều kiện tham gia: Người dùng cần phải là thành viên của NAO Governance để tham gia quá trình biểu quyết.

Lưu ý:

 • Nếu Đề xuất số 1 được thông qua, dự án Nami Frame Futures sẽ bắt đầu triển khai áp dụng bắt đầu từ 0h00 ngày 25/07/2022.
 • Những người tham gia Pool Quản trị với số lượng dưới 10,000 NAO trước thời điểm áp dụng Quy định mới sẽ không bị ảnh hưởng và vẫn tiếp tục nhận doanh thu chia sẻ hàng tuần.

Hướng dẫn biểu quyết

Để tham gia biểu quyết, người dùng có thể làm theo các bước dưới đây:

 • Bước 1: Tại giao diện Ví ONUS Futures, chọn NAO Governance
 • Bước 2: Kéo xuống mục Biểu quyết, chọn Đề xuất 1
 • Bước 3: Chọn Biểu quyết
 • Bước 4: Chọn Tán thành hoặc Không tán thành