Công bố chương trình tài trợ dành cho các dự án xây dựng trên ONUS Chain

Được định hướng để trở thành một nền tảng blockchain của cộng đồng, ONUS Chain luôn hoan nghênh sự đóng góp, phát triển của các dự án trên mạng lưới. Nhằm hiện thực hoá sự hỗ trợ đối với các dự án, ONUS Foundation chính thức công bố chương trình “ONUS Grants” với mục đích tài trợ, tạo điều kiện phát triển cho các đội ngũ xây dựng các sản phẩm trên hệ sinh thái ONUS Chain.

Về ONUS Grants

ONUS Grants là chương trình tài trợ dành cho các dự án được xây dựng trên ONUS Chain. Với sự hỗ trợ từ ONUS Grants, các dự án có thể nhận được những quyền lợi bao gồm:

 • Hỗ trợ niêm yết: Trên nền tảng ONUS và các sàn giao dịch đối tác của ONUS.
 • IEO/IDO: Hỗ trợ gọi vốn từ ONUS Launchpad (trong khoảng từ 50,000$ lên tới 500,000$) và các nền tảng launchpad khác trên ONUS Chain, bao gồm cả OnGate.
 • Hỗ trợ thanh khoản: Các dự án có thể được hỗ trợ thanh khoản lên tới 80% từ quỹ ONUS Launcher.
 • Gói tài trợ: Cơ hội nhận được các gói tài trợ từ ONUS Foundation trong khoảng từ 5,000$ lên tới 50,000$.
 • Hỗ trợ gọi vốn và kết nối với các quỹ đầu tư: Các khoản đầu tư từ ONUS Launcher và được kết nối với các quỹ đầu tư đối tác.
 • Hỗ trợ Marketing: Hỗ trợ về mặt truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội, cũng như trên các cộng đồng với hơn 3,5 triệu thành viên từ ONUS và RICE.

Đối tượng tham gia

Các dự án mới được xây dựng trên ONUS Chain và các dự án đã xây dựng trên những mạng lưới khác, mở rộng sang ONUS Chain.

Ứng dụng của dự án phải hoạt động theo một trong những mảng sau:

 • Decentralized Finance
 • NFT
 • GameFi and Metaverse
 • Web3 Application
 • Social Goods and Community Engagement Projects
 • Tools and Analytics
 • Critical Infrastructure Projects

Với những quyền lợi trên, việc xây dựng sản phẩm và tiếp cận với cộng đồng sẽ trở nên dễ dàng hơn đối với các đội ngũ và dự án. Đó cũng chính là động lực để tạo nên hệ sinh thái ONUS Chain lớn mạnh và sẵn sàng vì cộng đồng.

Tìm hiểu thêm tại: https://onuschain.io/grants-program