Công bố kết quả ONUS Marathon Tháng 02/2022

Ngày 10/02/2022 vừa qua, ONUS đã triển khai chuỗi sự kiện ONUS Marathon Tháng 2 với tổng giải thưởng lên tới 16,200 ONUS dành cho toàn bộ người dùng và đối tác kinh doanh.

Kết quả cuộc thi được ghi nhận đến 0:00 ngày 25/02/2022. Hôm nay, 26/02/2022, ONUS xin công bố kết quả các cá nhân/tập thể đạt giải của cả 2 cuộc thi, cụ thể như sau:

ONUS Marathon dành cho toàn bộ người dùng

 1. 01 giải Nhì với phần thưởng 1,000 ONUS được trao cho người dùng:
 • Lê Văn Thành Luân: Với tổng Khối lượng Quy đổi 32,584,173,265 VNDC (510 giao dịch)

2. 04 giải Khuyến khích với phần thưởng 200 ONUS được trao cho người dùng: 

 • Cao Văn Miền: Với tổng Khối lượng Quy đổi 14,435,240,360 VNDC (885 giao dịch)
 • Trần Phạm Ngọc Đức: Với tổng Khối lượng Quy đổi 12,596,534,377 VNDC (1,545 giao dịch)
 • Nguyen Huu Quoc Huy: Với tổng Khối lượng Quy đổi 12,150,352,585 VNDC (1,466 giao dịch)
 • Nguyễn Quang Hùng: Với tổng Khối lượng Quy đổi 11,483,759,966 VNDC (1,236 giao dịch)

ONUS Marathon dành cho Đối tác kinh doanh

 1. 01 giải Nhì với phần thưởng 1,500 ONUS được trao cho ĐTKD:
 • NGUYỄN TUẤN NAM: Với tổng Khối lượng Hoa hồng Quy đổi 75,365,974 VNDC (133,171 giao dịch)

2. 03 giải Ba với phần thưởng 1,000 ONUS được trao cho ĐTKD:

 • CTY TNHH DỊCH VỤ KIM NAM TÍN: Với tổng Khối lượng Hoa hồng Quy đổi 63,494,839 VNDC (109,932 giao dịch)
 • CTY TNHH DỊCH VỤ KIM TÍN PHÁT: Với tổng Khối lượng Hoa hồng Quy đổi 50,099,854 VNDC (73,869 giao dịch)
 • Đặng Thị Nhật Lệ: Với tổng Khối lượng Hoa hồng Quy đổi 49,891,642 VNDC (17,760 giao dịch)

3. 01 giải Khuyến khích với phần thưởng 500 ONUS được trao cho ĐTKD:

 • Huỳnh Văn Tốt: Với tổng Khối lượng Hoa hồng Quy đổi 42,500,576 VNDC (53,856 giao dịch)

Xin chúc mừng những “nhà đua top” đã đạt thành tích trong cuộc thi ONUS Marathon Tháng 2 vừa qua. Phần thưởng sẽ được hệ thống chuyển trực tiếp vào tài khoản ONUS của các cá nhân, tập thể đạt giải trong ngày 27/02/2022. Cảm ơn đội ngũ đối tác kinh doanh và khách hàng đã tham gia chương trình.