Công bố Tokenomics mới của ONUS

Song song với việc ra mắt ONUS Chain trong thời gian tới, ONUS cũng đã thiết kế Tokenomics mới cho ONUS token – nay là ONUS Coin. Với những điều chỉnh mới, ONUS Coin sẽ được phổ biến rộng rãi hơn, mở rộng thêm mục đích sử dụng, tăng cường tính phi tập trung và bảo mật.

Đây chính là sự chuẩn bị quan trọng cho việc phát triển hệ sinh thái ONUS hoàn chỉnh và mạnh mẽ, đồng thời mở rộng quyền lợi cho NĐT nắm giữ ONUS token.

Tokenomics mới của ONUS

ONUS là token chính trên ONUS Chain. ONUS được sử dụng để bảo mật mạng lưới thông qua staking của validators, quản trị, thanh toán và phí giao dịch. ONUS đóng vai trò vừa là token tiện ích, vừa là token quản trị của hệ sinh thái ONUS.

1. Thông số kỹ thuật

 • Tên token: ONUS
 • Ký hiệu: ONUS
 • Nền tảng: ONUS Chain (Các token ONUS ở các mạng khác chỉ được coi như là token ánh xạ của ONUS Coin và sẽ được đốt bỏ nếu không phát sinh nhu cầu sử dụng).
 • Loại token: Utility, Governance
 • Tổng cung: 97,106,390 ONUS

2. Phân bổ token

 • 32,106,390 ONUS (chiếm 33.06%): thuộc sở hữu của cộng đồng ONUS, cập nhật tại: https://goonus.io/onus).
 • 5,000,000 ONUS (chiếm 5.15%): sẽ được phân phối thông qua một vòng gọi vốn chiến lược để tạo nguồn vốn cho ONUS Foundation (chỉ dành cho các đối tác dài hạn, quỹ đầu tư và người dùng VIP/đối tác với chính sách khóa cụ thể và sẽ được thông báo trong thời gian tới đến cộng đồng).
 • 25,000,000 ONUS (chiếm 25.74%): Được phân bổ cho Quỹ Phát triển cộng đồng & Hệ sinh thái ONUS Chain, mở khóa 1,000,000 ONUS tại mainnet và mở khóa 1,000,000 ONUS trong mỗi tháng tiếp theo.
 • 20,000,000 ONUS (chiếm 20.60%): Được phân bổ cho ONUS Foundation (Quỹ hệ sinh thái ONUS Chain), 2.000.000 ONUS sẽ được mở khoá để khởi tạo cho các validators tại mainnet và phần còn lại sẽ được mở khóa liên tiếp trong 18 tháng tiếp theo.
 • 10,000,000 ONUS (chiếm 10.30%) được phân bổ cho đội ngũ phát triển ONUS, mở khoá từ 01/01/2024 và liên tục trong 10 quý).
 • 5,000,000 ONUS (chiếm 5.15%) được dự trữ cho Cố vấn & Nhân viên ONUS trong tương lai, mở khoá theo yêu cầu.

Tất cả số lượng ONUS sẽ được khóa và mở khóa theo chính sách được thiết lập trong smart contract để đảm bảo hoàn toàn minh bạch khi ONUS Chain hoàn thành mainnet.

Mục đích sử dụng của ONUS Coin

Với việc tái phân bổ lại tổng nguồn cung, ONUS Coin được khai thác tối đa dưới vai trò một token tiện ích của nền tảng ONUS và ONUS Chain.

 • Bảo mật mạng lưới

Các Validators cần ký quỹ số lượng lớn ONUS Coin để đủ quyền xác thực giao dịch thông qua cơ chế Proof-of-Authority. Việc cam kết bằng số lượng ONUS ký quỹ đòi hỏi các Validators phải đảm bảo sự chính xác của giao dịch, từ đó gia tăng tính minh bạch và bảo mật cho ONUS Chain.

 • Thanh toán phí giao dịch

ONUS được sử dụng để trả phí giao dịch, phí triển khai hợp đồng thông minh hoặc phí tạo mạng lưới mới. Việc thực hiện một giao dịch trên ONUS Chain mất khoảng 1 giây và tốn khoảng 0.005 ONUS, tức là vừa đủ thấp để dễ dàng cho mọi người, vừa đủ tạo ra sự tốn kém cho những kẻ muốn thực hiện các cuộc tấn công mạng lưới.

 • Quản trị On-chain

ONUS Holders có thể đề xuất và bỏ phiếu cho những thay đổi quan trọng của mạng lưới ONUS Chain. Nói cách khác, ONUS Coin giúp trao hoàn toàn quyền quản trị nền tảng cho cộng đồng. 

Kết

Đội ngũ phát triển tin rằng Tokenomics mới sẽ mang tới động lực mạnh mẽ thúc đẩy tiện ích và độ phổ biến cho ONUS Coin, cũng là tiền đề cho sự gia tăng giá trị cho ONUS token và mở rộng quyền lợi cho nhà đầu tư nắm giữ ONUS.