Công bố trang Branding – Bộ nhận diện thương hiệu ONUS

Với mong muốn giúp khách hàng hiểu hơn về tầm nhìn, sứ mệnh cũng như câu chuyện thương hiệu mà ONUS muốn truyền tải, hôm nay, ONUS công bố trang Branding cùng Bộ nhận diện thương hiệu chính thức. Đây cũng là kim chỉ nam để đội ngũ phát triển mang đến sự nhất quán trong sản phẩm, giúp định vị thương hiệu ONUS được nhận diện dễ dàng trong cộng đồng.

Bộ nhận diện của ONUS mang đậm 3 tính cách thương hiệu là Tin cậy – Thông minh – Quảng giao, thể hiện qua 9 yếu tố cốt lõi: 

  • Logo: Một trong những tài sản quan trọng đại diện cho niềm tin, giá trị và mục đích hoạt động của ONUS.
  • Slogan: Cách diễn đạt ngắn gọn về sứ mệnh và mục tiêu của ONUS dành cho tất cả mọi người.
  • Kiểu chữ: Phân loại phông chữ, thông số chữ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày và phản ánh tinh thần thương hiệu.
  • Key Visual: Nguyên tắc và bố cục kết hợp các yếu tố nhận diện nhằm duy trì hình ảnh thương hiệu trên các kênh truyền thông.
  • Icon: Hệ thống biểu tượng được xây dựng kỹ lưỡng dựa trên ngôn ngữ thiết kế nhất quán. 
  • Màu sắc: Bảng màu đại diện cho một ONUS kiên tâm, bền vững nhưng cũng hiện đại và đầy khát vọng đổi mới.
  • Ngôn ngữ: Cách ONUS trò chuyện và chia sẻ thông tin tới những người bên cạnh.
  • Minh họa: Hình ảnh minh họa là cách ONUS tương tác và hình tượng hóa những khái niệm trong thế giới Crypto.
  • Photography: Hình ảnh là cách ONUS quan sát, cảm nhận và chia sẻ về thế giới xung quanh.

Với tất cả những gì được truyền tải trong bộ nhận diện thương hiệu, có thể thấy rằng ONUS sẽ không dừng lại ở một nền tảng đầu tư mà hướng tới tạo dựng một cộng đồng bền vững, cùng nhau làm nên những thay đổi lớn về đầu tư tài chính số.

Hiện tại, người dùng và đối tác đã có thể truy cập hoặc tải về Bộ nhận diện thương hiệu của ONUS trên trang ONUS Branding.

Truy cập ngay tại: https://branding.goonus.io