Dành cho ĐTKD và Master: Nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi cho người dùng ONUS

Với mục tiêu mở rộng hệ sinh thái ONUS và bảo vệ quyền lợi cho người dùng, ONUS luôn cung cấp nhiều nguồn lực và tạo điều kiện tốt nhất để các Đối tác, Master phát triển kinh doanh, sự nghiệp lâu dài. 

Theo đó, ONUS mong muốn các Đối tác tập trung toàn lực phát triển các sản phẩm ONUS, hỗ trợ cộng đồng khai thác tối đa các cơ hội từ hệ sinh thái ONUS.

Tuy nhiên, gần đây đội ngũ ONUS ghi nhận một số trường hợp các Đối tác/Master lợi dùng vai trò đối tác ONUS để lôi kéo, chào mời cộng đồng ONUS vào các ứng dụng không được kiểm chứng, khiến nhiều người dùng mất tiền và gặp nhiều vấn đề phát sinh.

Vì vậy, ONUS yêu cầu các Đối tác, Master tuân thủ các yêu cầu sau (áp dụng kể từ thông báo này):

  • Không được quảng cáo, thuyết phục người dùng ONUS sử dụng các sản phẩm khác chưa được ONUS kiểm chứng về độ an toàn, minh bạch.
  • Không được lợi dụng thương hiệu ONUS để lôi kéo người dùng ONUS về các ứng dụng khác không được ONUS chấp thuận (Bao gồm cả các ứng dụng của các đối tác có cùng chức năng, nghiệp vụ).
  • ONUS khuyến nghị các đối tác chỉ tập trung phát triển và mở rộng hệ sinh thái ONUS bao gồm: Ứng dụng ONUS, sàn giao dịch ONUS Pro, ONUSChain và các ứng dụng trên ONUSChain được ONUS công bố.

Điều này nhằm đảm bảo mỗi Đối tác kinh doanh/Master là một cánh tay nối dài của ONUS:

  • Góp sức quảng bá và phát triển hệ sinh thái của ONUS.
  • Duy trì, xây dựng và nâng cao uy tín cho ONUS.
  • Luôn đặt quyền lợi và sự an toàn của người dùng lên hàng đầu.

Tùy từng tình huống, ONUS có quyền hạ tư cách Đối tác/Master với những trường hợp vi phạm mà không cần báo trước.

Ngoài ra, người dùng có quyền báo cáo các trường hợp Đối tác/Master vi phạm (mời gọi vào các ứng dụng khác) thông qua ticket hoặc nhắn tin tới fanpage ONUS. Mỗi trường hợp báo cáo chính xác, người dùng sẽ được thưởng nóng 1,000,000đ.