Điều chỉnh Lãi qua đêm cho KAI, CHI và TOMO

Để phù hợp với kế hoạch sản phẩm, bắt đầu từ hôm nay 16/03/2022, ONUS sẽ điều chỉnh tỷ lệ lãi qua đêm đối với các tài sản KAI, CHI và TOMO. Cụ thể như sau:

  • KAI: Lãi qua đêm đối với KAI được điều chỉnh từ 9% sang 3% một năm, tương đương 0.008%/ngày. Lãi được trả hàng ngày bằng đơn vị VNDC, tính theo số dư KAI của khách hàng trước 0h00 mỗi ngày.
  • TOMO: Lãi qua đêm đối với TOMO được điều chỉnh từ 6.2% sang 3% một năm, tương đương 0.008%/ngày. Lãi được trả hàng ngày bằng đơn vị VNDC, tính theo số dư TOMO của khách hàng trước 0h00 mỗi ngày.
  • CHI: Dừng trả lãi qua đêm cho CHI trên ONUS. Thay vào đó, CHI token có kế hoạch mở lãi qua đêm trên ứng dụng riêng của HanaGold trong thời gian tới.

Giới thiệu về Lãi qua đêm

Lãi qua đêm là tiện ích cho phép người dùng nhận lãi đến 0.033% sau 0h00 hàng ngày khi nắm giữ các token nhất định với số lượng tối thiểu định sẵn. Tính năng này tự động được áp dụng với mọi khách hàng sở hữu lượng token có trong danh sách.

Hiện nay, bạn được nhận lãi mỗi ngày khi nắm giữ các tài sản như VNDC, USDT, BNB, BTC, KAI, BUSD, RACA, HTD,… Đối với tài sản VNDC, bạn sẽ được nhận lãi kép với tỷ lệ 12.79%/năm – một tỷ suất rất hấp dẫn khi so sánh với lãi suất tiền gửi ngân hàng.