Dự án NAO ra mắt Pool Quản trị, chia sẻ 20% doanh thu phí giao dịch

Theo Whitepaper của dự án Nami Frame Futures (NAO), nhà đầu tư nắm giữ token NAO có thể tham gia Pool quản trị để được chia sẻ doanh thu từ phí giao dịch và biểu quyết với những thay đổi từ dự án.

Bắt đầu từ hôm nay 04/07/2022, dự án NAO đã ra mắt Pool Quản trị với cơ chế chia sẻ 20% doanh thu từ phí giao dịch hàng tuần cho người tham gia Pool.

**Người dùng vui lòng cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất để trải nghiệm.

Cơ chế Pool Quản trị

Nhà đầu tư sẽ tham gia stake NAO vào pool quản trị để nhận chia sẻ 20% doanh thu từ phí giao dịch của sản phẩm Futures. Cụ thể như sau: 

  • Mỗi người được chia sẻ một phần doanh thu theo tỷ lệ NAO stake vào Pool, ghi nhận tại 0h00 thứ Hai mỗi tuần.
  • Stake tối thiểu: 10,000 NAO
  • Stake tối đa: Không giới hạn
  • 07h00 sáng thứ Hai hàng tuần, dự án sẽ chuyển 20% doanh thu từ phí trong kỳ vào Pool Quản trị, người dùng có thể truy cập Pool để nhận chia sẻ doanh thu.
  • Người dùng có thể rút NAO khỏi Pool Quản trị bất cứ lúc nào. Người dùng được nhận lại token NAO sau 7 ngày kể từ thời điểm xác nhận rút khỏi Pool. Trong thời gian xử lý yêu cầu rút NAO, người dùng không được nhận quyền lợi từ Pool.

Chi tiết về Pool Quản trị của NAO: https://nao.namifutures.com/ 

Lịch phân phối doanh thu tuần đầu tiên (04/07 – 11/07/2022)

  • Thời gian tính doanh thu: 00h00 thứ 2 ngày 04/07/2022
  • Thời gian mở stake NAO vào Pool: 11h00 thứ 2 ngày 04/07/2022
  • Thời gian tổng kết tỷ lệ nắm giữ NAO trong Pool: 00h00 thứ 2 ngày 11/07/2022
  • Phân phối doanh thu chia sẻ kỳ đầu tiên: 07h00 thứ 2 ngày 11/07/2022

Lưu ý: Dự án NAO cam kết chia sẻ 20% doanh thu từ phí trọn đời cho Pool Quản trị, bất cứ đề xuất thay đổi nào liên quan tới tỷ lệ này đều sẽ được biểu quyết và thông qua bởi người dùng tham gia Pool Quản trị.

Hướng dẫn tham gia Pool Quản trị

1. Hướng dẫn Nạp/Rút NAO vào ví Futures

Để nạp NAO từ tài khoản chính vào ví Futures, bạn thực hiện như sau:

Để rút NAO từ ví Futures về tài khoản chính, bạn thực hiện như sau:

2. Hướng dẫn nạp NAO vào Pool Quản trị