Dừng Quy đổi, mở Giao dịch P2P với Kin token (KIN)

Sàn giao dịch KuCoin, nơi ONUS lấy thanh khoản giao dịch cho Kin token (KIN) đã thông báo huỷ niêm yết đối với token này. 

Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, đội ngũ xin thông báo kế hoạch dừng giao dịch Quy đổi cho KIN, cụ thể như sau:

  • Bắt đầu từ 03/07/2022, ONUS chính thức đóng tính năng Quy đổi với KIN. 
  • Để hỗ trợ người dùng tiếp tục giao dịch KIN, ONUS đã kích hoạt tính năng Giao dịch P2P cho tài sản này. Theo đó, người dùng có thể tạo đơn hàng mua/bán/khớp lệnh giao dịch KIN với người dùng khác trên ONUS.

Xem thông báo chính thức của KuCoin tại đây

Giao dịch P2P là gì?

Giao dịch P2P là tính năng cho phép bạn đặt lệnh mua, bán tài sản số với số lượng và tỷ giá mong muốn mà không bị phụ thuộc vào giá thị trường. Đồng thời, bạn cũng có thể lựa chọn khớp các lệnh đặt sẵn của người dùng khác.

Hướng dẫn tạo đơn hàng P2P

Hướng dẫn khớp lệnh của người dùng khác

Xem hướng dẫn giao dịch P2P tại đây.