Dừng trả Lãi qua đêm cho một số tài sản

Thời gian vừa qua, ONUS đã thực hiện trả Lãi qua đêm với tỷ suất lợi nhuận 3% một năm cho các tài sản như: DOGE, ITAMCUBE, MBOX,…. Để phù hợp với kế hoạch sản phẩm, bắt đầu từ hôm nay 12/07/2022, ONUS sẽ tạm dừng trả Lãi qua đêm cho các tài sản này. 

Danh sách các tài sản dừng trả Lãi qua đêm:

AAVE, AXS, BAKE, C98, CAKE, CELO, DOGE, ITAMCUBE, KNC, MBOX, RICE, SHIB1000, SRM, TLM, UNI, WIN.

Người dùng có thể tham khảo các tài sản khác có tỷ lệ thưởng Lãi qua đêm hấp dẫn như VNDC (APY 12.8%), USDT (APY 6.2%), BNB và BUSD (APY 6.2%),… 

Giới thiệu về Lãi qua đêm

Lãi qua đêm là tiện ích cho phép người dùng nhận lãi đến 0.033% sau 0h00 hàng ngày khi nắm giữ các token nhất định với số lượng tối thiểu định sẵn. Tính năng này tự động được áp dụng với mọi khách hàng sở hữu lượng token có trong danh sách.

Hiện nay, bạn được nhận lãi mỗi ngày khi nắm giữ các tài sản như VNDC, USDT, BNB, BTC, BUSD,… Đối với tài sản VNDC, bạn sẽ được nhận lãi kép với tỷ lệ 12.79%/năm – một tỷ suất rất hấp dẫn khi so sánh với lãi suất tiền gửi ngân hàng.