Dừng trả Lãi qua đêm cho RACA, BCOIN, HTD, THG

Thời gian vừa qua, ONUS đã thực hiện trả Lãi qua đêm cho các tài sản RACA, BCOIN, HTD, THG với tỷ suất lợi nhuận 3% mỗi năm. Để phù hợp với kế hoạch sản phẩm, bắt đầu từ hôm nay 03/05/2022, ONUS tạm dừng trả Lãi qua đêm cho các tài sản này. 

Người dùng có thể tham khảo các tài sản khác có tỷ lệ thưởng Lãi qua đêm hấp dẫn như VNDC (APY 12.8%), USDT (APY 6.2%), BNB và BUSD (APY 6.2%),… Đối với tài sản HeroesTD token (HTD), người dùng có thể cân nhắc tham gia các Farming Pool Nạp HTD – Nhận VNDC với tỷ suất lợi nhuận 44-66%/năm. 

Giới thiệu về Lãi qua đêm

Lãi qua đêm là tiện ích cho phép người dùng nhận lãi đến 0.033% sau 0h00 hàng ngày khi nắm giữ các token nhất định với số lượng tối thiểu định sẵn. Tính năng này tự động được áp dụng với mọi khách hàng sở hữu lượng token có trong danh sách.

Hiện nay, bạn được nhận lãi mỗi ngày khi nắm giữ các tài sản như VNDC, USDT, BNB, BTC, KAI, BUSD,… Đối với tài sản VNDC, bạn sẽ được nhận lãi kép với tỷ lệ 12.79%/năm – một tỷ suất rất hấp dẫn khi so sánh với lãi suất tiền gửi ngân hàng.