10,706 VND
+2.2%
1 ngày
7 ngày
3 tháng
1 năm
Chi tiết giá
Tỷ giá 1 1inch so với VND hôm nay là 10,706 VND, thay đổi +2.1955% trong 24 giờ qua. Vốn hóa thị trường hiện tại là 13,058,682,421,694 VND với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 44,756,936,973.18 VND.
Cập nhật gần nhất vào 2024-06-15 20:16 (UTC)