26,638 VND
+5.25%
1 ngày
7 ngày
3 tháng
1 năm
Chi tiết giá
Tỷ giá 1 Arbitrum so với VND hôm nay là 26,638 VND, thay đổi +5.2469% trong 24 giờ qua. Vốn hóa thị trường hiện tại là 68,454,597,854,742.99 VND với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 2,516,632,145,394.02 VND.
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 04:01 (UTC)