29 VND
1 ngày
7 ngày
3 tháng
1 năm
Chi tiết giá
Tỷ giá 1 Bizverse so với VND hôm nay là 29 VND, thay đổi 0% trong 24 giờ qua. Vốn hóa thị trường hiện tại là 0 VND với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 VND.
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 15:29 (UTC)