3,259 VND
+7.35%
1 ngày
7 ngày
3 tháng
1 năm
Chi tiết giá
Tỷ giá 1 COTI so với VND hôm nay là 3,259 VND, thay đổi +7.3452% trong 24 giờ qua. Vốn hóa thị trường hiện tại là 4,935,532,190,111 VND với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 72,568,848,848.47 VND.
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 04:03 (UTC)