8,968 VND
+3.34%
1 ngày
7 ngày
3 tháng
1 năm
Chi tiết giá
Tỷ giá 1 Dusk Network so với VND hôm nay là 8,968 VND, thay đổi +3.3418% trong 24 giờ qua. Vốn hóa thị trường hiện tại là 3,678,673,281,350 VND với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 136,793,293,840.05 VND.
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 16:56 (UTC)