8,214 VND
-0.22%
1 ngày
7 ngày
3 tháng
1 năm
Chi tiết giá
Tỷ giá 1 Enjin Coin so với VND hôm nay là 8,214 VND, thay đổi -0.2187% trong 24 giờ qua. Vốn hóa thị trường hiện tại là 11,603,583,825,632 VND với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 53,701,636,050.74 VND.
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 16:55 (UTC)