5,704 VND
-0.85%
1 ngày
7 ngày
3 tháng
1 năm
Chi tiết giá
Tỷ giá 1 STEPN so với VND hôm nay là 5,704 VND, thay đổi -0.8517% trong 24 giờ qua. Vốn hóa thị trường hiện tại là 11,170,960,865,180 VND với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 90,066,399,200.45 VND.
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 16:49 (UTC)