31,725 VND
+0.35%
1 ngày
7 ngày
3 tháng
1 năm
Chi tiết giá
Tỷ giá 1 Jupiter so với VND hôm nay là 31,725 VND, thay đổi +0.3479% trong 24 giờ qua. Vốn hóa thị trường hiện tại là 42,235,766,053,778 VND với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,316,440,441,838.81 VND.
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 16:02 (UTC)