67,651 VND
+11.11%
1 ngày
7 ngày
3 tháng
1 năm
Chi tiết giá
Tỷ giá 1 Optimism so với VND hôm nay là 67,651 VND, thay đổi +11.1073% trong 24 giờ qua. Vốn hóa thị trường hiện tại là 70,765,443,037,506 VND với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,400,124,239,603.78 VND.
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 03:15 (UTC)