11,508 VND
-1%
1 ngày
7 ngày
3 tháng
1 năm
Chi tiết giá
Tỷ giá 1 The Sandbox so với VND hôm nay là 11,508 VND, thay đổi -0.9979% trong 24 giờ qua. Vốn hóa thị trường hiện tại là 25,323,859,317,541 VND với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 80,577,028,861.87 VND.
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 17:18 (UTC)