31,981 VND
+6.35%
1 ngày
7 ngày
3 tháng
1 năm
Chi tiết giá
Tỷ giá 1 Starknet so với VND hôm nay là 31,981 VND, thay đổi +6.3516% trong 24 giờ qua. Vốn hóa thị trường hiện tại là 35,483,378,652,189 VND với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,514,581,047,054.72 VND.
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-21 20:42 (UTC)