3,221 VND
1 ngày
7 ngày
3 tháng
1 năm
Chi tiết giá
Tỷ giá 1 TRON so với VND hôm nay là 3,221 VND, thay đổi 0% trong 24 giờ qua. Vốn hóa thị trường hiện tại là 273,160,864,387,112.97 VND với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 27,836,377.88 VND.
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 04:45 (UTC)