291,514 VND
+7.9%
1 ngày
7 ngày
3 tháng
1 năm
Chi tiết giá
Tỷ giá 1 Uniswap so với VND hôm nay là 291,514 VND, thay đổi +7.895% trong 24 giờ qua. Vốn hóa thị trường hiện tại là 170,522,747,908,142 VND với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,829,976,164,209.08 VND.
Cập nhật gần nhất vào 2024-06-15 21:24 (UTC)